Eindrapport Monitor onderwijshuisvesting po/vo

Dit rapport bevat de resultaten van de onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs 2017. De monitor geeft inzicht in de gebouwensituatie van scholen en in de beoordeling van de staat van die gebouwen.