Overschrijdingen Europese normen luchtkwaliteit in 2016 en 2020

Het rapport bevat resultaten van berekeningen over luchtkwaliteit bij verkeerswegen en veehouderijen voor de jaren 2016 en 2020.

Samenwerking voor verbetering luchtkwaliteit

De berekeningen worden uitgevoerd in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het programma dient om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.