Bekend maakt bemind

Op basis van 14 goede voorbeelden zijn in het onderzoek 'Bekend maakt bemind' de randvoorwaarden, succesfactoren, aandachtspunten en tips voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en de VO-Raad.

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk mensen die meedoen in de samenleving. Dat is het doel van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten die in 2015 in werking traden. Het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor 2.640 extra banen voor mensen uit de doelgroep.

Uit het onderzoek blijkt dat er diverse taken op scholen zijn die heel goed door medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak uitgevoerd kunnen worden. Als dat onder de juiste randvoorwaarden gebeurt, dan zien de respondenten een toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het onderwijs én voor het personeel. De voorbeelden uit het onderzoek laten zien dat het kan en hoe het kan (zie hiervoor het 'Goede voorbeeldenboek bekend maakt bemind').