Halfjaarrapportage NS Vervoerconcessie 2017

De rapportage licht de prestaties van NS op het hoofdrailnet toe in de 1e helft van 2017. Daarnaast bespreekt het de activiteiten die NS uitvoert om de dienstverlening te verbeteren. Ook besteedt het aandacht aan 3 onderwerpen uit de beleidsprioriteiten van IenM. Namelijk de voorbereiding op het hoogfrequent rijden op de A2 corridor, de prestaties op de HSL en het verbeterprogramma IC direct.