Toekomst voor de forensische geneeskunde

Advies van de Commissie Forensisch Medisch Onderzoek en Medische Arrestantenzorg.