Monitoringsrapportage NSL 2017 Stand van zaken

Het rapport beschrijft de stand van zaken van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2017. Het gaat in op de  concentraties van fijnstof en stikstofdioxide in 2016 en de verwachte concentraties in 2020.