Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek, gedurende de periode 2014-2022, een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende leerlijnen. Dit rapport betreft de 3e meting in het kader van onderzoek naar de verschillende routes.

Aansluiting en samenwerking

Doorlopende leerlijnen zorgen voor een betere aansluiting tussen en samenwerking door het vmbo en het mbo. Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen beginnen in leerjaar 3 van het vmbo. Binnen de experimenten zijn er 3 routes:

  1. De vakmanschaproutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo basis of kader naar alle sectoren op mbo 2- of mbo 3-niveau.
  2. De beroepsroutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo kader, de gemengde of theoretische leerwegen naar alle sectoren op mbo 4-niveau.
  3. De technologieroutes: een doorlopende leerlijn naar de sectoren Techniek en Groen op mbo 4-niveau.