Policy innovation in refugee integration

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een 'quick scan' uitgevoerd naar innovatieve beleidspraktijken op het terrein van integratiebeleid voor vluchtelingen met verblijfsstatus.

Het betreft een internationale vergelijking die EUR in het kader van de internationale wetenschappelijke samenwerkingsprogramma IMISCOE en op verzoek van het Ministerie van SZW heeft uitgevoerd.

In het rapport worden beleidspraktijken op verschillende beleidsthema’s in tien Europese landen besproken. Hierbij gaat het om beleid op terreinen als huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, etc. Het rapport biedt een overzicht van wat in verschillende landen op verschillende beiedsdomeinen aan beleid ontwikkeld is, daarmee levert het nuttige inzichten voor zowel wetenschappers als beleidmakers.