Publieksopvattingen over biotechnologie

De ontwikkeling van biotechnologie is in een stroomversnelling geraakt. Maar wat vinden burgers hiervan? Wat hopen ze, wat vrezen ze? Welke argumenten gebruiken ze? Met welke onderliggende waarden hangen deze samen? Om hier zicht op te krijgen heeft het ministerie van IenW aan Insites Consulting gevraagd om hier een verkennend onderzoek naar te doen.