De rol van de overheid - Indicatoren voor de ontwikkeling van de rol van de overheid sinds 1945

Deze rapportage geeft inzicht in een aantal indicatoren voor de ontwikkeling van de rol van de overheid sinds 1945.

Er is gekeken naar:

  •          Collectieve uitgaven
  •          Collectieve lasten
  •          Aandeel overheid in de werkgelegenheid
  •          Regeldruk en toezicht
  •          Privatisering en verzelfstandiging

Daarnaast is geanalyseerd hoe vaak bepaalde onderwerpen in de periode 1945-2017 vermeld werden in de miljoenennota's.