Onderzoek NLQF

Dit rapport beschrijft de resultaten van de evaluatie van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) en van het Nationale Coördinatie Punt van dit raamwerk (NCP NLQF). De evaluatieresultaten worden benut voor aanpassing van het wetsvoorstel NLQF, voor verbetering van de communicatie over het NLQF en voor eventuele aanpassingen van processen en procedures bij het NCP NLQF.