Eindrapportage 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet'

Het rapport bevat een evaluatie van de Drinkwaterwet die geldt vanaf 2011. Het kijkt daarbij naar de investeringsopgave voor drinkwaterbedrijven  en de de drinkwatertarieven en de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarbij.