Verbeteren van melding van personen met verward gedrag: Bijlagen bij voorlopig model melding

Dit document bevat de bijlagen bij het rapport 'Verbeteren van melding van personen met verward gedrag'. In de bijlagen staat onder andere een beschrijving van de werkwijze bij politie en meldkamer ambulancezorg, met mogelijke verbeterpunten.