Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling van kinderen

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod in de kleuterklassen voor kleuters met een risico op een onderwijsachterstand. Daarnaast is gekeken naar de aansluiting van de voorschoolse periode op de vroegschoolse periode.