Kaart bij luchthavenindelingbesluit Schiphol

De kaart geeft een overzicht van de beperking van bebouwing in de omgeving van Schiphol.