Rapportage Nader Onderzoek PGB Jeugdhulp

Het onderzoek binnen vier gemeenten, aangevuld met interviews met aanbieders die jeugdhulp leveren op basis van PGB’s en belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo levert een rijkgeschakeerd beeld op.