Publieksmonitor energie Motivaction

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (inmiddels EZK), directie Communicatie, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse burgers naar hun kennis, houding en gedrag met betrekking tot de energietransitie.

In december 2016 heeft het ministerie in de Energieagenda transitiepaden geschetst om te komen tot de internationaal afgestemde doelstellingen omtrent CO2-reductie. De Energieagenda is mede opgesteld aan de hand van het in 2015 opgestelde Energierapport en de daaropvolgende maatschappelijke energiedialoog.

Ter input van het Energierapport heeft Motivaction in 2015 een publieksonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking naar de kennis, houding en het gedrag ten aanzien van de energietransitie. Dit onderzoek is nu ten dele herhaald, en waar nodig aangevuld metnieuwe vragen over kennis en houding en communicatievoorkeuren.

De bevindingen in dit rapport bieden inzicht in de huidige burgeropinie over de energietransitie en bieden aanknopingspunten voor effectievere communicatie over de energietransitie vanuit de overheid met de burger.