Review Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling

Review naar de wetenschappelijke fundering van de leidraad Verantwoorde personeelssamenstelling die Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland in 2016 een heeft opgesteld als gespreksinstrument voor professionals.