Versterking ICT-werkgeverschap Rijk

Het Rijk is op zoek naar mogelijkheden voor versterking van het ICT-werkgeverschap. Om te kunnen bepalen hoe het Rijk hier op kan verbeteren, hebben onderzoeksbureaus Panteia en Intelligence Group een analyse gemaakt van de knelpunten met betrekking tot het werven, ontwikkelen en behouden van ICT-personeel bij het Rijk. De resultaten van dit onderzoek vormen input voor een plan ter versterking van het ICT-werkgeverschap van het Rijk.