Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs

Op 1 januari 2016 is de wetswijziging in werking getreden waarmee scholen maximaal 15% van hun onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans mogen aanbieden. In dit rapport staan de resultaten van verder onderzoek naar (onbe-doelde) effecten van deze wetswijziging.