Rapport 'Monitor Verkeersveiligheid 2017. Nieuwe impuls nodig voor verbeteringverkeersveiligheid'

De Monitor Verkeersveiligheid bespreekt de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in 2016. De monitor richt zich op ontwikkelingen in  aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden, mobiliteit en risico, verkeersveiligheidsindicatoren en verkeersveiligheidsmaatregelen.