9e Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn

De 9e voortgangsrapportage doet verslag op hoofdlijnen verslag van de voortgang van de projecten voor het RegioSpecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn in de 3 noordelijke provincies. Met een terugblik op de planning van 2017 en een vooruitblik naar mijlpalen en planningen voor 2018.