Evaluatie Code Maatschappelijke Participatie

Het rapport bevat een evaluatie van de rol van de Code Maatschappelijke Participatie in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).