De droom, het land en het tekort; een essay over openbaarheid, transparantie, open data en de ambtenaar

In het essay ‘De droom, het land en het tekort’ omschrijven de auteurs de why, how en what van openheid en transparantie bij verscheidene ambtenaren van verschillende ministeries. Op basis van literatuur, een tiental diepte-interviews en een ‘practitioners atelier’ zetten ze uiteen welke dilemma’s er spelen, maar ook welke vruchten er al te plukken zijn.