Grenseffectentoets Duitse tol

Het rapport bevat een studie naar de gevolgen van het Duitse tolvignet voor Nederlandse eigenaren van personenauto's. Het richt zich daarbij op de effecten op het gebruik van het Nederlandse wegennet, de Nederlandse economie in de grensstreek en de Duitse economie.