Eindrapport 'Evaluatie Knowledge Development Centre Mainport Schiphol 2018-2022'

Het eindrapport bevat een evaluatie van de werkzaamehden van de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol (KDC) in de periode 2013 tot juni 2017. KDC is een stichting waarin Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Luchthaven Schiphol en KLM samenwerken. De stichting onderzoekt welke verbeteringen er mogelijk zijn bij de mainportontwikkeling van Schiphol op het gebied van veiligheid, efficiency of milieu.