Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

De onafhankelijke Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Wet HGK is geïmplementeerd, naar de effecten in de praktijk en de doeltreffendheid van de Wet HGK. Door de Wet HGK is onder andere het aantal gerechten en parketten in 2013 teruggebracht: de rechtbanken van 19 naar 11, de arrondissementsparketten van 19 naar 10, de gerechtshoven van 5 naar 4 en de ressortsparketten van 5 naar 1.

Op 18 december 2017 heeft de voorzitter van de commissie, prof. mr. dr. Henk Kummeling, de resultaten van het onderzoek aangeboden aan de Minister voor Rechtsbescherming. Hieronder treft u het rapport van de commissie aan.

In de bijlagen treft u het nieuwsbericht van de commissie, het merendeel van de door de commissie extern uitgezette onderzoeken en eerdere berichtgeving over de commissie aan. Het rapport ‘Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart – Samenwerking in de strafrechtketen’, over het ten behoeve van de commissie uitgevoerde onderzoek naar de samenwerking in de strafrechtketen, is raadpleegbaar via de website van het WODC.