Rapport over Verkenning Zorgclustermodel GGZ

Rapport van Zorginstituut Nederland naar aanleiding van de vraag van de minister van VWS of het Zorgclustermodel betere aanknopingspunten biedt om de verzekerde aanspraken geneeskundige GGZ uit te leggen dan de huidige uitleg op basis van de DSM-classificatie.