Digiprogramma 2018

Het Digiprogramma is een nationaal, meerjarig programma dat jaarlijks wordt herijkt. Het beschrijft de voortgang van de lopende en voorziene plannen en activiteiten van de Nederlandse overheid om de generieke digitale infrastructuur (GDI) verder te ontwikkelen, waar nodig en mogelijk in onderlinge samenhang.