Evaluatie Ouders en Onderwijs

Onderzoek naar de doeltreffendheid van Ouders & Onderwijs, de doelmatigheid en naar het perspectief voor de toekomst. De evaluatie van Ouders & Onderwijs bestrijkt een periode van drieƫnhalf jaar, vanaf de oprichting op 1 januari 2014 (aanvankelijk onder de naam Landelijke Ouderraad) tot medio 2017.