Aanbiedingsbrief bij 'Circulaire economie: Wat we willen weten en kunnen meten'

Aanbiedingsbrief bij de rapportage 'Circulaire economie: Wat we willen weten en kunnen meten. Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie In Nederland'.