Rapport 'Doorlichting van de wettelijk verplichte examens taxichauffeur'

Het rapport bevat een onderzoek naar het examen voor de vakbekwaamheid van taxixchauffeurs. Het richt zich op de vraag of het examen nog voldoet en welke alternatieven er eventueel zijn.