Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor monumentenzorg

Rapport met een evaluatie van de financiële regelingen voor monumentenzorg. Het rapport schetst een beeld van de manier waarop de Rijksoverheid helpt om monumenten in stand te houden en waar aanpassingen gewenst zijn.