Communicatie over autorijden met een medische aandoening: diabetes

Dit rapport geeft aan welke informatie rijbewijsbezitters met diabetes zouden moeten krijgen zodat zij veilig kunnen blijven deelnemen aan het verkeer.

IenW vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Ook als ze te maken krijgen met een medische aandoening. Centraal staat dat rijbewijsbezitters een eigen verantwoordelijkheid hebben om te blijven voldoen aan de vereiste vaardigheden en medische geschiktheid die nodig zijn voor een veilige deelname aan het verkeer.

Doel van dit onderzoek was in kaart te brengen welke informatie beschikbaar moet worden gesteld om de burger in staat te stellen deze eigen verantwoordelijkheid te kunnen invullen als ze te maken krijgen met een medische aandoening. In dit onderzoek is dit onderzocht voor de aandoening diabetes.