Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties

Rapport met informatie over technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden bij toekomstige registratie van antenne-installaties. Het Antenneregister biedt burgers transparantie over antenne-installaties in hun omgeving.

Aanpassing Frequentiebesluit verwacht

Het kabinet werkt aan een beleidsreactie naar aanleiding van dit rapport. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorziet een aanpassing van het Frequentiebesluit waarvoor in de komende maanden een publieke consultatie kan worden verwacht.