Verdeling uitkering gemeentefonds 2015, stand januari 2018

Dit bestand geeft inzicht in de berekening van de algemene uitkering gemeentefonds per gemeente volgens de Financiële-verhoudingswet.