Beleidsonderzoek naar financieringsvormen snel internet

KPMG heeft onderzoek gedaan naar in hoeverre het aanbod van financiering de uitrol van snel internet beperkt. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de aantrekkelijkheid van een business case bepaald wordt door de penetratiegraad, de verwachte opbrengst en de gemiddelde aansluitkosten per potentiele afnemer.  Veel voorkomende financieringsinstrumenten om dit te financieren zijn een hypothecaire lening en achtergestelde lening. Wel is daarbij belangrijk dat er al kasstromen zijn of eigen vermogen wordt ingelegd en dit is soms moeilijk bij kleine initiatieven. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.