Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs

Dit plan beschrijft een alternatief voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het is een reactie op de Tweede Kamermotie uit 2016 die de regering opriep om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets uit te werken.