Onderzoek gevolgen vrijstelling nascholing Code 95

Onderzoek onder C- en D-rijbewijshouders die in het verleden gebruik hebben gemaakt van een vrijstellingsregeling voor de nascholingsverplichtingen voor Code 95. Uit het onderzoek moet onder meer blijken om hoeveel rijbewijshouders het gaat, en hoe lang zij nog beroepsmatig blijven rijden met Code 95.