Tussenverslag monitor experimenten flexibilisering en vraagfinanciering hoger onderwijs

Eerste tussenverslag van het monitoronderzoek over hoe het deeltijd hoger onderwijs beter kan aansluiten bij de behoeften van volwassenen en hun werkgevers.

In september 2016 zijn in het deeltijd en duale hoger onderwijs de experimenten over vraagfinanciering en pilots met leeruitkomsten van start gegaan. Beide experimenten zijn bedoeld om het deeltijd hoger onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften van volwassenen en hun werkgevers. Eind 2018 zal de tussenevaluatie aan de Tweede Kamer aangeboden worden, in 2021 de eindevaluatie.