Onderzoeksrapport 'Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?'

Onderzoek naar vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders die in asielzoekerscentra verblijven in de periode december 2016 tot en met december 2017.