Onderzoek dienstverlening en regeldruk gemeenten

Om de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan ondernemers per telefoon en e-mail in kaart te brengen is een mysteryguestonderzoek uitgevoerd onder een steekproef van 160 gemeenten. Dit onderzoek bestond per gemeente uit 15 telefonische vragen en 5 vragen per e-mail.