Final Report Honeybee Surveillance Program the Netherlands 2014-2018 (Engelstalig)

Het Nederlandse honingbijen surveillance programma heeft als doel inzicht te krijgen in de wintersterfte van honingbijenvolken in Nederland en in de onderliggende factoren voor de sterfte. Het wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door Naturalis Biodiversity Center en is een samenwerking van de belangrijkste partijen in het onderzoeksveld. Dit rapport vat de resultaten van verschillende deelprojecten samen.