Eindrapport evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en fijnstofmaatregelen

Rapport over de openstellingen op basis van de Regeling LNV-subsidies in de periode 2010 – 2014 van de regelingen

  • Praktijknetwerken
  • Demonstratieprojecten
  • Samenwerking bij innovatieprojecten
  • Jonge landbouwers

Voor de periode 2007 – 2014 de openstellingen voor

  • Gecombineerde luchtwassystemen
  • Investeringen in technieken ter vermindering van de uitstoot fijn stof.