Motieven en drijfveren Groene Vrijwilligers

Het rapport bevat de resultaten van een online enquête waarbij achtergrond, activiteiten, motivaties en ervaringen van groene vrijwilligers in kaart zijn gebracht. Het rapport doet aanbevelingen over verbreding van groen vrijwilligerswerk, het laten aansluiten van communicatie op kernmotivaties, diversiteit onder groene vrijwilligers en het belang van waardering en ondersteuning.

Het onderzoek komt voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het bewerkstelligen van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers.

De focus van het programma ligt bij het beter faciliteren van groene vrijwilligers, het vasthouden van de groei van het aantal vrijwilligers en het verbeteren van de samenwerking  tussen de vrijwilligersorganisaties. Het manifest (maart 2017) is een initiatief van LandschappenNL, SoortenNL en IVN met betrokkenheid van BoerenNatuur.nl, IPO en LNV. Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn betrokken bij de uitwerking.

Het rapport is opgesteld door de Radboud Universiteit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.