Lelystad Airport: Contra-expertise geluid

Resultaten van het onderzoek naar de vraag of bij de actualisatie van het milieueffectrapport (MER) voor Lelystad Airport de juiste invoergegevens bij de geluidberekeningen zijn toegepast en of de geluidberekeningen juist zijn uitgevoerd.