Kennisagenda personalised medicine

Deze Kennisagenda laat zien wat nodig is voor het beantwoorden van belangrijke vragen die leven in de Nederlandse bevolking en die van groot belang zijn voor de kwaliteit en toegankelijkheid van onze gezondheidszorg.