Rapport Rijkskantoor Rijnstraat 8, Gebruik en beleving geëvalueerd

Vanaf september 2017 zijn in de Rijnstraat 8 in Den Haag de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Infrastructuur en Waterstaat en een drietal diensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (IND, COA, DT&V) gehuisvest.

Dit onderzoeksrapport geeft inzicht hoe de bewoners het nieuwe gebouw gebruiken en beleven. Daarbij in welke mate er flexibel wordt gewerkt en hoe medewerkers zich ondersteund voelen door het gebouw en de faciliteiten.

Het is gebruikelijk om enige tijd na ingebruikname onderzoek te doen naar de manier waarop organisaties een nieuw gebouw gebruiken en beleven om de knelpunten in beeld te brengen. In dit geval om de huisvesting en het flexibel gebruik te optimaliseren. De knelpunten waren al snel bekend daarom is dit onderzoek een halfjaar na in gebruikname al uitgevoerd.