Veiligheidsmonitor 2017

De Veiligheidsmonitor (VM) is sinds 2017 een tweejaarlijkse grootschalige enquête. Eerdere jaren kwam deze jaarlijks uit.

In dit onderzoek worden onder meer onderzocht:

  • de ervaren leefbaarheid en overlast in de woonbuurt
  • veiligheidsbeleving
  • slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit
  • cybercrime
  • het oordeel van de burger over het optreden van de politie onderzocht. 

Het onderzoek  wordt uitgevoerd in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid