Thermometer Wsw

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit onderzoek is bedoeld om de gerealiseerde ontwikkeling van de fictieve rijksbijdrage te volgen in relatie tot de onderliggende aannames voor de berekening van de fictieve rijksbijdrage voor de uitgaven Wsw. De Wsw is de voorloper van de Participatiewet.